Med en hurtigt udviklende verden, både digitalt og finansielt, kan det være svært at spå om fremtiden. Men jeg vil dog alligevel gøre et forsøg på at gå i dybden med fremtidens investor kommunikation. Eller det vil sige, at jeg i løbet af min specialeproces har udspurgt 12 professionelle, der arbejder med Investor Relations i børsnoterede selskaber om deres bud på hvad fremtiden byder på. Baseret på dette har jeg udarbejdet 6 tendenser, som kommer til at have en stor indflydelse på det kommende arbejde med investor relations.

Under hvert interview har jeg spurgt ind til deres bud på fremtidens investor kommunikation og hvordan de tror, at Investor Relations funktionen og investor kommunikation udvikler sig de kommende år. Svarene har været forskellige og har i høj grad været formet af den pågældende virksomhed de arbejder i, hvor lang tid de har arbejdet med faget og deres faglige perspektiver. Det vil jeg gøre mit bedste for at berige dig med her.

Tendens 1: Investor Relations som corporate storytelling

Tendens 2: Digitalisering og relationsdannelse via virtuelle rum

Tendens 3: Skær igennem muren af information

Tendens 4: Relationer bliver vigtigere

Tendens 5: Reguleringer, reguleringer, reguleringer

Tendens 6: CSR og sustainability

Tendens 1: Investor Relations som Corporate Storytelling

Alle kan sætte sig ned og læse et regnskab, men hvad er det, der differentierer regnskaberne fra hinanden? Det er selvfølgelig de tal regnskabet viser. Men det drejer sig i høj grad også om den historie der ligger bag, og den virksomhed regnskabet repræsenterer. Derfor bliver Investor Relations professionelle også i høj grad storytellere, fordi de skal præsentere virksomhedens historie, værdier og formål i gennem storytelling. Investor Relations bliver dermed også en mere integreret kommunikativ funktion. Du skal derfor kunne kommunikere virksomhedens værdier og formål i en corporate story, som investorerne kan relatere til og købe ind i.

Arbejdet handler også om at skabe konsistens på tværs af kanaler, så det er den samme historie, der bliver fortalt på tværs af organisationen – med en finansiel vinkel. Den fremtidige dygtige investor relations ansvarlig bliver ham eller hende, der formår at skabe konsistent kommunikation, der stemmer overens med virksomhedens corporate brand, inddrager al ekstern kommunikation og corporate tone-of-voice. 

Tendens 2: Digitalisering og relationsdannelse via virtuelle rum

Med digitaliseringen åbner sig nye muligheder og nye måder at kommunikere med investorerne på. Flere af mine interviewdeltagere mærker blandt andet en stigende efterspørgsel efter telefonkonferencer.  Flere er ligeledes begyndt at digitalisere mere af deres arbejde på diverse investor relations sider, således det ligger frit tilgængeligt. Trods dette er der lang vej igen, når det handler om eksempelvis brugen af sociale medier, nyhedsbreve og opdaterede versioner af deres investor relations site.

Den digitale udvikling ændrer også måden hvorpå vi danner relationer. Flere spår at de med tiden, i højere grad, vil møde investorerne gennem virtuelle rum og telefonkonferencer frem for at mødes ansigt til ansigt på roadshows. Simpelthen fordi teknologien muliggør det, og fordi det vil optimere arbejdstiden drastisk, således IR ansvarlige og CEO’s ikke skal rejse jorden rundt flere gange om året.

Det er jo ikke kun måden vores virksomheder taler med deres kunder, som bliver digital. Vi skal også tænke digitalt og tænke nye kommunikationsplaner. Det skal jeg også i den måde jeg taler med mine kunder, som er investorer og analytikere. Så selvfølgelig skal vi opbygge en eller anden form for nærhed, på en anden måde, end at vi skal sidde overfor hinanden.(Deltager fra specialet)

Selvom de fleste er enige om, at virtuelle møderum er en naturlig retning, så var interviewdeltagerne dog uenige om, hvorvidt relationsdannelsen med investorerne vil være den samme. Nogle mente ikke at det vil ændre noget. Andre derimod anser en stor del af relationsdannelsen som værende baseret på det fysiske møde, hvor det er muligt at læse hinandens kropssprog og se hinanden i øjnene. Fordelen ved at mødes online er dog, at investor relations ansvarlige nemmere kan tage kontakt og holde kontakt med investorer, da meget tid spares på rejseaktiviteter rundt omkring i verden.

Tendens 3: Skær igennem muren af information

Digitaliseringen gør det muligt at få adgang til meget information på kort tid. Hvilket er både godt og skidt. Det gør det nemlig sværere for virksomheder at skære igennem muren af information og gøre et indtryk på potentielle og nuværende investorer. Simpelthen fordi investorerne konstant skal forholde sig til store mængder af data og information. Dette stiller store krav til kommunikationen fra Investor Relations afdelingerne, da de ansvarlige i højere grad skal lære at vinkle historier og skære igennem den store mængde af information, som vi alle, inklusiv investorerne, bliver mødt med. Hvis ikke du formår dette, vil mange budskaber gå tabt. Budskaber som ellers vil kunne øge interessen for aktien. Som konsekvens heraf vil interessen for brandet og aktien falde, hvilket i sidste ende påvirker aktiekursen. De investor relations afdelinger der formår at mestre skabelsen af interessante historier, som skærer igennem informationsmuren vil derfor klare sig væsentlig bedre i de kommende år.

Tendens 4: Relationer bliver vigtigere

De fleste af investorerne kæmper for at navigere i et hav af informationsoverload, som nævnt i tendens tre. Det gør det sværere for investorerne at navigere i nyheder og deres værdi. Derfor bliver relationer vigtigere. Det er i høj grad den gode relation og kendskabet til virksomhedens IR ansvarlige, der gør det muligt for investorer at få afklaret spørgsmål og få en god samtale om virksomhedens strategier og fremtid. Den gode relation er derfor vigtig for begge parter, da den gør det muligt at skære igennem overfloden af information og i værste fald at få dementeret usandheder og andre misforståelser.

Læs mere om hvordan du opbygger loyale investorer med relationsdannelse her. 

Tendens 5: Reguleringer, Reguleringer, Reguleringer

Investor Relations funktionen vil i stigende grad opleve flere reguleringer de kommende år. Både i forhold til love som udstedes internationalt og nationalt. Reguleringerne skaber både ekstra arbejde for de ansatte i Investor Relations, men de skaber også en vis usikkerhed om hvordan man skal agere i forhold til dem. Flere af interviewdeltagerne talte om en mangel på konsensus blandt Investor Relations professionelle i forhold til, hvordan lovene skulle anvendes i praksis. Flere af lovene tvinger også virksomhederne til at arbejde mere med intern kommunikation og interne reguleringer. Dette er især et resultat af digitaliseringen. En af interviewdeltagerne nævner eksempelvis, at de pludseligt kunne opdage, at ting som var lagt på intranettet kunne findes på Facebook. Det vanskeliggør i stigende grad, hvad der kan kommunikeres internt. En udfordring som kun kommer til at vokse de kommende år.

Tendens 6: CSR og Sustainability

Slutteligt vil jeg nævne en yderst diskuteret tendens blandt IR professionelle, nemlig CSR’s indflydelse på investor kommunikationen. Emnet har allerede fået en del opmærksomhed, blandt andet har DIRF (Dansk Investor Relations Forening) afholdt gå-hjem-møder om det og forskning og blogindlæg er udgivet om området. Mange mener, at det bare er en sludder for en sladder, og at investorerne er lige glade med det. Men det er ikke alle mine interviewdeltagere enige i. Faktisk oplever flere og flere af dem, at blive spurgt ind til CSR strategier under investormøder. Specielt hollandske investorer viser sig, at engagere sig i emnet. CSR, sustainability, miljø og menneskerettigheder bliver mere og mere efterspurgt, men de fleste anerkender dog også, at det lige nu mere er en “add on / nice-to-have” ting som virksomheder bør forholde sig til, så man er på forkant med udviklingen i takt med at investorerne øger efterspørgslen for strategi for disse områder. Som en af deltagerne sagde:

“Det kommer til at spille en større rolle. men det er ikke lige nu og her, og det er ikke det, der kommer til at være det primære fokus. For at the end of the day – money talks.”

Investor relations som nøglerolle i organisationen

Investor Relations funktionen har udviklet sig meget med tiden, grundet finanskriser, reguleringer og efterspørgsel fra investorer. I takt med denne udvikling har funktionen også udviklet sig til at være en mere strategisk rolle, hvori det ikke længere bare handler om kommunikation af finansielle tal. Derimod skal fremtidens Investor Relations ansvarlige inkorporere og arbejde strategisk med Investor Relations som en del af det overordnede brand, corporate communication og at danne stabile relationer til investorerne, da det i høj grad er disse udfordringer som den Investor Relations ansvarlige kommer til at møde. Investor Relations bør derfor ses som en strategisk nøglerolle i organisationen, som agerer formidleren af finansiel kommunikation der understøtter både corporate brand, strategi og virksomhedens værdier, mål og historie.

Hvis du vil lære mere, kan du læse mit speciale her.

Tema: Investor Kommunikation 

Dette blogindlæg om fremtidens investor kommunikation er skrevet på baggrund af teori, data og interviews indsamlet i forbindelse med mit speciale om strategisk kommunikation og relationsdannelse med investorer. Vil du læse mere om mit speciale og artikler udgivet i den forbindelse, så kan du kigge nærmere på disse blogindlæg:

Den gode investor relation – Introduktion til specialet

Sådan opbygger du dine investorers tillid

Investor Relations – en kommunikativ hybrid

Er du interesseret i, at gå mere i dybden med emnet eller få de bagvedliggende kilder for blogindlægget, så kontakt mig endelig.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *