De gamle måder at tænke på bliver udfordret af åbne sind og kreativitet. Vi har tit hørt, at markedsføring handler om at skabe behov. Men tænk nu, hvis du kendte til forbrugernes behøv inden du udviklede dine produkter. Design Thinking tager udgangspunkt i forbrugernes behov, og bruger dem som eksperter gennem udviklingsprocessen. Design og forbruger attitude spiller en central rolle i at løse problemer og skabe fremtidens produkter.

I dag udsættes forbrugere for nye teknologier, der er kraftigere og mere intuitive end tidligere. Forventningerne til produkterne er forhøjet og forbrugerne ønsker applikationer, værktøjer, produkter og services, der opfylder deres behov. De skal være enkle og ikke må kræve en masse tilvænning. Det betyder, at brugerorienteret innovation og udvikling er blevet en nødvendig aktivitet for virksomhederne, blandt andet for at komme presset om at forbedre konkurrencegrundlaget for økonomisk vækst og velfærd til livs. Begrebet innovation dækker over mange perspektiver som produktinnovation, samarbejdsdrevet innovation, åben innovation og social innovation. De seneste år er private og offentlige organisationer i stigende grad blevet bevidste om, at design også er en væsentlig drivkraft til innovation. Her er ofte tale om design med mærkater som strategisk design, servicedesign eller Design Thinking som metode til innovation og udvikling i virksomheder. Det handler altså ikke om design af produkter, men om at anvende arbejdsmetoderne fra design i nye kontekster. Her er ofte tale om design med mærkater som strategisk design, servicedesign eller Design Thinking som metode til innovation og udvikling i virksomheder. Det handler altså ikke om design af produkter, men om at anvende arbejdsmetoderne fra design i nye kontekster.

Hvad er Design Thinking?

Den akademiske forståelse af design har tidligere handlet om ønsket til at ændre noget eller skabe noget nyt, med hensigt på at skabe et produkt, men ifølge Tim Brown og Roger Martin har dette ændret sig. Design Thinking er en ny måde at tænke designteorier og -metoder på. Her fokuseres der på design som en social proces, hvor eksperterne ikke leverer løsningerne alene, men i stedet interagerer med en bredere vifte af brugere og dermed får skabt den bedste løsning.

Konceptet Design Thinking blev kendt for offentligheden, da erhvervslivet samt relaterede medier, deriblandt Harvard Business Review tilbage i 2008, begyndte at publicere artikler om, hvordan kreative ideer og innovation kunne skabes ved, at tænke som en designer og bruge de metoder samt værktøjer designere bruger i deres arbejde. Design Thinking ses som et slags supplement af en analytisk tænkende proces for virksomheder, som kan anvendes til at arbejde med problemorienterede løsninger på en mere innovativ måde. Tim Brown mener, at Design Thinking er en menneskelig-centreret innovationsproces, der lægger vægt på observation, hurtig læring, visualisering af ideer, hurtig fremstilling af prototyper samt en forretningsanalyse, som i sidste ende kan påvirke innovation og forretningsstrategi i en given virksomhed. Målet med en Design Thinking proces er at involvere forbrugere, designere og forretningsfolk i en fælles proces, som kan anvendes på produkter, service eller endda forretningsdesign. Pludselig bliver forbrugerne spurgt til råds frem for virksomheden der skal designes for. Design Thinking ser slutbrugeren, som en ekspert, der har vigtig viden for, at designet vil få succes.

Men hvorfor er det vi skal se forbrugerne som eksperter og tænke dem først?

Holdbar produktudvikling, innovation og markedsføring i et omskifteligt marked bygger på en dyb forståelse af forbrugeren. Forbrugerne er dem, der skal købe samt anvende dit produkt, derfor skal du også have en dyb forståelse for deres adfærd og  tanker. Den forståelse kan vi kun opnå gennem kvalitative studier af menneskers hverdag. Som Tim Brown udtrykker det:

Design Thinking is a human-centered approach to innovation that draws from the designer’s toolkit to integrate the needs of people, the possibilities of technology, and the requirements for business success.

Nogle gange følger forbrugernes tanker ikke deres adfærd. Forbrugerne kan sige én ting, men gøre en anden. Samtidig kan de gøre én ting, men sige at de gør noget andet.

Tag et kig på billedet til højre. Meningen er, at folk skal gå igennem de to bom, men i stedet går de uden om. Forbrugeren går sine egne veje, fordi det passer dem bedre er ikke noget enestående tilfælde.  Disse situationer kan man til gengæld undgå, hvis man som virksomhed inddrager forbrugeren i designprocessen. Derfor er Design Thinking tankegangen vigtig, fordi her bliver forbrugernes tanker og adfærd taget med ind i udviklingsprocessen.

Design Thinking er problemløsning for dine kunder

Design Thinking er en anden måde at snakke om problemløsning. Hvert designprojekt har til formål at løse et problem for kunden, uanset om det hjælper flere mennesker med at lære om deres firma gennem en hjemmeside, at få folk til at gå ind i en butik med en kupon eller lokke folk til at købe noget med en fantastisk indpakning. Det handler om hvad brugeren mener om verden, og hvad er meningsfuldt for dem. Designerne har en form for følelsesmæssig intelligens og empati for de mennesker, de designer for. Uden en indre forståelse for slubrugeren ville designere sandsynligvis ikke have mulighed for at kunne forstå, hvem de designer til og hvilke varer og tjenesteydelser eller funktioner brugeren har behov for.

Slutbrugerne er eksperter, fordi det er dem, der skal gøre brug af løsningen i sidste ende. Derfor handler Design Thinking også om at skabe en forståelse for brugerens problemer. Ved at observere og tale med brugerne, kan deres fysiske manifestationer af deres erfaringer opsamles. Dette vil give virksomheden mulighed for at udlede de immaterielle betydning af disse erfaringer med henblik på at afdække indsigten. Disse indsigter vil give mulighed for, at skabe innovative løsninger

Design Thinking modellen

Der er nogle bestemte faser som Design Thinking består af. Disse
egenskaber er for eksempel evnen til at visualisere ideer via prototyping, tværfaglig
teamwork, problemløsning og empati over for slutbrugerne. Design Thinking modellen giver en fremgangsmåde, hvorpå virksomheder kommer omkring alle faserne, der er gemt i en designproces. Designere hævdes at lære ved at ”gøre”, og derfor handler Design Thinking modellen om de processer, hvor ”løsningen” udvikler sig, mens designeren gør tingene. Design Thinking modellen består af fem faser: Empathize, Define, Ideate, Prototype, Test. Faserne hjælper designeren og virksomheden til at forstå deres brugere bedre, men også giver muligheden for at afprøve flere løsninger, inden den konkrete løsning står klar.

Empathize – forståelse

Empati er kernen i en menneskecentreret designproces. Empatien er her hvor virksomheden såvel som designere får en forståelse af brugeren inden for rammerne af designudfordringen. Det er virksomhedens mulighed for at forstå den måde brugerne agerer, såvel som opfatter tingene. Hvad mener brugeren om verden, og hvad er meningsfuldt for dem? Empathzie fasen skaber en form for følelsesmæssig intelligens og empati for de mennesker, der skal skabes produkter til. Uden empati ville designere sandsynligvis ikke have mulighed for at kunne forstå, hvem de designer for og hvilke varer og tjenesteydelser eller funktioner brugeren har behov for. Empatien er ikke altid en indlysende egenskab. Når der arbejdes med Design Thinking, er det vigtigt at huske på, at de problemer, der arbejdes på at løse, ikke er virksomhedens egne problemer, men derimod tilhører virksomhedens målgruppe, en bestemt gruppe af mennesker.

Define – brugers behov og indsigt

‘Define’ handler om at bringe klarhed og skabe fokus. Det er her er der bliver skabt et overblik over ”problemet”, og defineret den udfordring virksomheden står overfor, baseret på det, der er lært om brugeren og sammenhængen med problemet. Denne fase handler om, at bruge den empati, der er skabt for brugeren til skabe et design. Målet med ”define” fasen er at udforme en meningsfuld og handlingsrettet problemformulering. Dette bør være et ledende udsagn, der fokuserer på den indsigt og de behov brugeren har. Define tilstanden kan være kritisk for processen, fordi det er her udviklerne sidder med deres eget point-of-view. Det er her vigtigt udfordringen er baseret på den forståelse der er skabt af brugeren.

Ideate – idegenerering

Det handler ikke om at komme op med den rigtige idé, det handler derimod om at skabe den bredeste vifte af muligheder. Ideate er en tilstand af designprocessen, hvor man koncentrerer sig om idéudvikling. Fasen giver både brændstof og materiale til at bygge prototyper, samt at få innovative løsninger i hænderne på brugerne. Ideate er overgangen fra at identificere problemer til at skabe løsninger for brugerne. Det er muligt for at kombinere forståelsen af problemet og brugeren, man designer til, med kreativitet til at generere et løsningskoncept. I det tidlige forløb af et designprojekt, handler det om at skabe det bredest mulige udvalg af ideer, hvorfra der kan vælges, de bedste løsninger. Bestemmelsen af den bedste løsning vil blive valgt senere, gennem prototyping og testing.

Prototype – visualisér en løsning

Skitsering og prototyping er et eksempel på, hvordan en idé, kan udvikle sig og blive visuelt skabt. Skitsering er en form for visualisering, hvor designere afprøver forskellige muligheder, for at kunne træffe beslutninger om, hvilke af ideerne synes bedst muligt. Det er en længere proces, fordi Design Thinking arbejder med flere ideer på engang, for at kunne anskue mulighederne. Prototyping bruges til at skabe flere generationer af eksempelvis produktet, der bruges til at komme tættere på den endelige løsning. Prototyping gør den potentielle løsning virkelig, og gør det muligt for designerne at forbedre løsningen, inden den kommer ud til brugerne. En prototype kan være alt, som brugeren kan interagere med. Ved brugen af prototyping kan uforudsete komplikationer blive opdaget. Prototypen giver designerne såvel som virksomheden en mulighed, for at se hvordan løsningen vil operere i den virkelige verden, samt hvordan brugerne vil tage imod den.

Test – test, test, test

Prototyping og test er tilstande, som sker løbende med hinanden, mere end det er en overgang, da det er vigtigt at tage stilling til, hvordan prototypen skal testes, inden prototypen skabes. Testning giver muligheden for at lære om løsningen samt få yderligere informationer omkring brugerens brug af løsningen. Test-fasen giver designerne mulighed for feedback fra brugeren om prototypen. Testning er også en anden mulighed for at forstå brugeren, men i modsætning til empati-fasen, er problemet nu blevet indrammet, og der er skabt prototyper, der forhåbentlig kan løse problemet. Muligheden for at der bliver skabt en ny løsning i starten af test-fasen er relativ høj, og derfor skal en test altid foregå med et åbent sind, samt en forståelse for, at der kan findes en bedre løsning, end den der allerede er fundet frem til.

Fordelene ved Design Thinking

  • Design Thinking fokuserer på slutbrugeren. Du designer ikke noget, fordi det ser godt ud eller bruger en cool trend eller teknik. Du gør det for at gøre brugerne glade. Det er slutbrugeren, der er i centrum.
  • Design Thinking betragter den menneskelige natur af empati og følelser, og hvordan disse ting kan være effektive elementer i designet.
  • Design Thinking opfordrer til test. Masser af det. Løsningerne skal testes igennem for de bliver lanceret. Testningen giver mulighed for at opdage fejl og få brugernes inputs igen. Her må man ikke være bange for at genoverveje tingene.
  • Design Thinking løser de faktiske problemer. Det tager dig tilbage til grunden til at du designer noget i første omgang. Hvad forsøger du at opnå? Hvordan vil du hjælpe / uddanne / glæde brugeren?

Design Thinking er en form for problemløsende tilgang, der tager udgangspunkt i en designers arbejdsproces. Det betyder det ikke, at tilgangen kun kan benyttes af designere, tværtom. Design Thinking indebærer at vurdere forskellige aspekter af et problem og identificere de mere tvetydige eller perifere faktorer, som bidrager til forholdene i et problem. Dette står i modsætning til en mere videnskabelig tilgang, hvor de konkrete og kendte aspekter testes for at nå frem til en løsning. Design Thinking er en iterativ proces, hvor der løbende optages viden og spørgsmålstegn ved udviklingen. Hensigten med Design Thinking er at forbedre produkter ved at analysere, hvordan brugerne interagerer med produkter og undersøger de forhold, hvor de opererer. Design Thinking kan hjælpe dig med at forstå dine forbruger. Ved at forstå forbrugeren, kan virksomheder spare penge på at udvikle en masse iterationer og produkter, som forbrugerne ikke vil anvende.

 

Character Think GIF - Find & Share on GIPHY

Kategorier:Kreativitet

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *