Investor relations funktionen i børsnoterede virksomheder og kravene til dem, der arbejder med det, har udviklet sig i takt med, at funktionen har fået øget anerkendelse. Derfor skal vi sætte os ind i den historiske udvikling, og hvad der er sket i samfundet, for at forstå hvad Investor Relations og Investor kommunikation er i dag.

En PR funktion udført af CFO’en

Funktionen Investor Relations blev udviklet i løbet af 1950’erne i USA. Selvom mange af os millennials vil vurdere 1950’erne som værende meget lang tid siden, så karakteriserer man faktisk Investor Relations som værende et forholdsvist nyt teoretisk område.

I 1950’erne var størstedelen af investorerne lokale private investorer. Derfor var det en meget lidt reguleret funktion, som oprindeligt blev set som værende en public relations-funktion i virksomheden. På daværende tidspunkt bestod funktionen primært af taktiske initiativer og aktiviteter for at højne interessen blandt private investorer. På den måde prøvede virksomhederne at få dem til at købe andele og aktier. Derfor blev funktionen også i høj grad varetaget ad hoc af virksomhedernes CFO. Hovedsageligt bestod jobbet i at svare løbende på de private investorers spørgsmål og en gang imellem en smule krisekommunikation. Selvfølgelig i tilfælde af at virksomheden havde udfordringer. Men så længe alt gik godt, kunne det meste af arbejdet klares uden synderlig megen indsats eller strategiske overvejelser.

Da de institutionelle investorer tog over

Så skete det: kapitalisme og frihandel tog over. Indtil 1980’erne levede Investor Relations funktionen en stille og rolig tilværelse hos CFO’en hvor størstedelen af kommunikationen var med private investorer. Men så kom “the Big Bang” i 1987. Her refererer jeg ikke til den satiriske science fiction tegnefilm som blev udgivet det år. Nej, i oktober 1987 godkendte Margaret Thatcher en deregulering af den britiske børs. Egentlig var ændringerne bare en serie af tekniske reformer, der skulle hjælpe med at regulere Londons finansielle marked. Effekterne viste sig dog at være større end forventet, da de åbnede op for frihandlen af aktier. Ændringerne betød blandt andet at det daværende aktie-trading system blev skrottet og man åbnede op for elektronisk aktiehandel. Med den elektroniske udvikling kunne alle pludselig købe aktier fra sofaen. Derudover åbnede ændringerne også op for, at virksomheder og private aktionærer kunne handle aktier uden nødvendigvis at skulle gennem en mellemmand. Netop denne ændring havde en kæmpe indflydelse. Det gav nemlig mulighed for at store amerikanske virksomheder kunne blande sig i den internationale aktiehandel. De institutionelle investorer begyndte nu at tage over. Disse ændringer resulterede i flere regler og love som virksomhederne skulle overholde i forhold til offentliggørelse af information og regulering af aktiehandel. I takt med reglerne slog ind, blev virksomhederne tvunget til at fokusere mere på arbejdet med Investor Relations. Funktionen udviklede sig fra en ad hoc opgave til fast reguleret en-vejskommunikation. Funktionen blev oprindeligt set som en PR funktion, men i takt med reguleringer og den øgede aktiehandel, udviklede forståelsen af funktionen sig til en hybrid af discipliner, heriblandt finansiel kommunikation, virksomhedskommunikation, forretningsstrategi og værdipapirshandel.  

“The Post Enron Era” – genopbygning af tillid

Det strategiske arbejde med Investor Relations er et forholdsvist nyt element og opstod som resultat af en række virksomhedsskandaler. I slutningen af 2001 kollapsede den amerikanske energigigant Enron. Milliarder af dollars forsvandt og mange amerikanere mistede deres investeringer og opsparinger. Cirka et halvt år efter kom WorldCom skandalen med manipulerede regnskaber. For at fortsætte med skandaler så kom finanskrisen i 2008, som vidst ikke behøver yderligere introduktion. Resultatet af disse kriser var dog, at ingen rigtigt stolede på virksomheder eller investeringsbankerne længere.

Teoretikerne kalder denne periode for “The Post Enron Era”. En periode der tvang Investor Relationen til at udvikle sig. Nu skulle virksomhederne nemlig arbejde for at genopbygge tilliden og troværdigheden. Hvordan genopbygger man så tilliden? “Ganske enkelt” gennem relationer og kommunikation. Derved udviklede Investor Relations sig til det vi kender i dag. En funktion der agerer bindeled mellem både private og institutionelle investorer, som både kommunikerer og offentliggør årsregnskaber, kvartalsregnskaber og fondsbørsmeddelelser, men også en funktion der har tæt kontakt med investorer og til dags dato konstant skal arbejde med at opbygge tillid og troværdighed gennem strategisk kommunikation og relationer.

Investor Relations i dagens Danmark

Har du undret dig over mine mange internationale referencer omkring hvordan Investor Relations funktionen har udviklet sig og manglet danske referencer? Det har jeg egentlig også selv undret mig over. Men Investor Relations er desværre blevet meget lidt udforsket i en dansk kontekst. Faktisk begyndte konceptet først at brede sig ud og få teoretisk dansk fokus i løbet af 1990’erne. Men i bund og grund er Investor Relations en global funktion drevet af store internationale finanscentre. Så det har også vist sig igennem mit speciale, at der er overraskende lidt forskel på, hvordan man arbejder med Investor Relations i danske børsnoterede virksomheder og internationalt. Specielt hvis du kigger på C20 virksomhederne, som har været hovedfokus i mit speciale.

Tema: Investor Kommunikation

Dette blogindlæg er skrevet på baggrund af teori, data og interviews indsamlet i forbindelse med mit speciale om strategisk kommunikation og relationsdannelse med investorer. Vil du læse mere om mit speciale og artikler udgivet i den forbindelse, så kan du kigge nærmere på disse blogindlæg:

Den gode investor relation – Introduktion til specialet.

Investor Relations – en kommunikativ hybrid

Er du interesseret i at gå mere i dybden med emnet eller få de bagvedliggende kilder for blogindlægget så kontakt mig endelig.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *