Alle virksomheder ønsker at holde trit med branchens seneste tendenser og på den måde holde sig foran konkurrenterne. En af måderne hvorpå virksomheder kan udfordre deres branche, er ved at implementere kreativitet som værende en del af virksomhedens identitet. Desværre vil de fleste ledere nok argumentere for, at kreativitet rimer på kaos, fordi kreativitet let kan blive en uhåndgribelig størrelse.

Men kreativitet er ikke rent kaos. At arbejde med kreativitet er derimod en kunst i at få skabt et struktureret kaos, hvor medarbejdernes evner, viden og motivation giver dem mulighed for at identificere nye mønstre og skabe koblinger, der ikke er set i virksomheden før. Udover medarbejderens evner, handler det også om at kigge på lederne selv, og den kultur som organisationen har etableret.

Hører man en kunstner tale om kreativitet, forklarer de oftest, hvordan de er blevet opslugt af processen og malerpenslen førte sig selv. Dette er dog ikke helt realiteten, hvis man ser kreativitet i en organisatorisk kontekst. I en sådan kontekst skal kreativitet ikke overlades til tilfældigheder og enkeltstående personer, men derimod struktureres med udgangspunkt i de systemer, som påvirker den kreative proces. Gode hensigter fra ledelsens og medarbejdernes side er ikke nok. En organisation, der håber på at skabe kreative løsninger skal styres og organiseres.

Skab et miljø, hvor kreativitet kan blomstre

Det grønne kreative rum med regnbue-farveblyanter kan lyde som en dårlig kliche, men det kan være med til at skabe et frirum for medarbejderne. Her kan de ‘freestyle’ og komme med ideer uden at blive dømt. Sker der fejl i processen skal det påpeges, men det er vigtigt at understrege, at deres fejl giver muligheder for at lære, hvilket er afgørende for virksomhedens fremskridt. Det skal være okay, at lave fejl. Som Steve Jobs sagde; Sometimes when you innovate, you make mistakes. It is best to admit them quickly, and get on with improving your other innovations.

Dit team skal arbejde sammen med dig og ikke for dig

Ægte lederskab handler om at være den lim, der holder dit team sammen. Kreativitet sker, når eksperter mødes under et fælles mål med den bedste vejledning. Det er her, du som leder, kommer ind  i billedet for kreativ empowerment. Du skal sætte målet, være med i processen, men lade dine medarbejder være eksperterne. Kunsten er, at vide hvornår du skal træde til venstre eller højre, hvornår skal du lede og hvornår du bare skal slippe og lade processen udfolde sig.

Husk på:

Der findes ikke en komplet guide til, hvorledes kreativitet bedst fordres på arbejdspladsen, men forskellige faktorer kan udpeges til at gøre en forskel for den kreative udvikling. Det handler for dig som leder om at kunne påvirke de faktorer, som har betydning for, at udvikling af kreative processer etableres i det daglige, frem for at det bliver et momentvis tiltag. Det er kun muligt for lederen at påvirke de forskellige faktorer, men ikke kontrollere dem fuldt ud på grund af det menneskelige aspekt, der er forbundet med kreativitet. Hvilket du som leder bliver nødt til at acceptere for at give kreativiteten hos dine medarbejdere frit løb.

Før kreativitet kan fordres er der både organisatoriske, ledelsesmæssige og medarbejder relaterede faktorer, som har indflydelse og som bør undersøges nærmere. Den optimale tilgang til kreative processer er, hvis den rette dynamik skabes. Det skal forstås på den måde, at der skal eksistere en organisation med åbenhed, hvor lederen opfordrer til kreative processer, og tør lade medarbejderne udfordre det eksisterende.

Kreativitet kræver mod og …

Kreativitet kan og skal struktureres, og der findes forskellige faktorer, som kan påvirkes fra lederens side. Som afslutning på denne fortælling, er nogle af disse faktorer præsenteret her. Læs dem igennem, og overvej hvordan du som leder kan arbejde med disse faktorer

  •  Kulturen i organisationen; er den forudbestemt og sat i stramme kasser, eller er der åbenhed?
  •  Det sociale aspekt i organisationen; er lederen og medarbejderne åbne overfor nye input, eller skal alt være efter bogen?
  •  Medarbejderen selv; forstår medarbejderen at søge mod interesser, og kan medarbejderen forstå teknikkerne, der kan hjælpe til de relevante koblinger for problemløsningen?
  •  Teamsammensætning; er det de rigtige kompetencer der sammensættes?
  •  Risikovillighed; tør organisationen, tør lederen og tør medarbejderen at fejle og lære af sine 
fejl?
  •  Frihed vs. stramme rammer; skabes der balance mellem målorienteret tilgang og 
bevægelsesrum til medarbejderen?

God fornøjelse til dig, der ønsker at lade kreativiteten blomstre og på den måde lade dine medarbejdere, som resultat af din struktur, komme med nyskabende tilgange. Tilgange, som måske gør din organisation til den, der næste gang kommer med nye tiltag, som anerkendes af omverden.

Blogindlæggene er skrevet sammen med Emilie Drifte, på baggrund af vores speciale – Kreativitet i en organisatorisk kontekst. Er du interesseret i at gå mere i dybden med emnet eller få de bagvedliggende kilder for blogindlægget så kontakt mig endelig.

Kategorier:Kreativitet

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *