I en tid hvor Facebook, LinkedIn og Twitter er en del af vores alle sammens hverdag, er der ikke langt fra, at en nyhed kan tage en drejning eller et internt memo kan slippe ud og ramme medierne. Denne udvikling skaber gigantiske udfordringer for virksomhederne, da de ikke længere kan arbejde med fragmenteret kommunikation på forskellige kanaler eller have ansatte, der kommer med tilfældige udtalelser, som havner i pressen. Nyheder som oprindeligt ikke var ment til investorer, eller var ment til en niche målgruppe eller politiske holdninger kan nu hurtigt blive læst af investorer og resultere i undren og i værste fald i mistillid til organisationens ledelse og dermed også et potentielt salg af aktier. Virksomheder skal være gearet til de udfordringer som digitaliseret kommunikation skaber i et samfund hvor nyheder spredes som en steppebrand og kan vinkles og drejes for at skabe overskrifter.

Når budskaber ikke skulle ende i international finanspresse

Igennem mit speciale om Investor Relations kommunikation er digitaliseringen af kommunikation dukket op gang på gang, og jeg har diskuteret det med flere af mine interviewdeltagere. Jeg har derfor spurgt de fleste af mine interview-deltagere om hvordan generel corporate communication påvirker virksomhedernes investorer. Overraskende nok har enkle ikke tænkt nærmere over det i deres arbejdsdag, men i samtalen kan de da godt se udfordringen. Enkelte er dog helt med på udfordringerne og har allerede haft de første oplevelser med historier der er havnet i pressen, som var bestemt til en målgruppe som absolut ikke var investorerne – og det skaber problemer. Især for dem der arbejder med investor relations, da det netop er dem, der modtager investorernes spørgsmål og frustrationer over udmeldinger, som oprindeligt ikke var tænkt som værende kurspåvirkende af kommunikationsafdelingen.

Et eksempel herpå er en af mine speciale-deltagere, som nævner, at de tidligere har haft udfordringer med, at en chef er kommet med udtalelser til den danske presse som var ment til at provokere regeringen i et lovforslag. Desværre blev udtalelserne taget op af den internationale finanspresse, hvilket skabte usikkerhed og problemer med mange internationale investorer. Derfor er det nødvendigt, at virksomhederne er yderst bevidste om, at al kommunikation kan ramme investorerne og dermed påvirke aktiekurserne. Ja, som udgangspunkt, skal virksomheder nu gå ud fra, at al kommunikation, intern såvel som ekstern, kan komme ud til alle målgrupper.

Samarbejdet mellem Investor Relations og kommunikationsafdelingerne

Med et lille spin eller en anderledes vinkel fra et international medie kan historier hurtigt blive en tophistorie der påvirker virksomhedens investorer og dermed skabe utryghed hos investorerne. Under mine interviews har flere erkendt, at det nok bliver et stigende problem, og compliance, information og uddannelse af intern personel er og bliver endnu mere vigtigt, har overraskende få udarbejdet en strategi eller et system for, hvordan man arbejder med disse udfordringer.  Ovenikøbet virker flere af Investor Relations afdelingerne til at have begrænset daglig interaktion med kommunikationsafdelingerne, hvilket gør det svært for de ansvarlige at være 100 % opdateret på de pressemeddelelser, der kommer ud af huset, som ikke er en såkaldt ”corporate announcement” eller en fondsbørsmeddelelse (en pressemeddelse vis information kan have en kurspåvirkende effekt og dermed skal meldes ud til Fondsbørsen).

På denne måde ligger investor relations funktionen overraskende stor vægt på, hvad der kommer direkte ud fra deres afdeling. Dog bør virksomhederne også arbejde stærkt på at afstemme kommunikationen med kommunikationsafdelingen, da dette vil styrke de investor relations ansvarliges paratviden omkring pressemeddelelser og forberede dem på at besvare potentielle henvendelser fra investorer. Derudover vil et tættere samarbejde være med til at formindske det fragmenterede indtryk af organisationen, man som investor kan få, hvis man bliver mødt af én type af kommunikation som kunde og en anden som investor.

Opbygning af troværdig kommunikation på tværs af organisationen

Et hovedelement i investor relations kommunikation, som både teori og mine interviews bekræfter, er nemlig, at troværdighed, transparens og konsistens er afgørende for investorens opfattelse og loyalitet overfor virksomheden. Dette er elementer som tager tid og hårdt arbejde at opbygge gennem en strategisk tilgang til den eksterne kommunikation på tværs af virksomheden, således alle budskaber stemmer overens med virksomhedens tone, retning og strategi. For at opbygge elementerne af troværdighed, transparens og konsistens er det også essentielt at investor-relations afdelingerne også formår at bygge en tæt relation til kommunikationsafdelingen, så de kan varetage og er forberedt på potentielle konflikter, som kan opstå af den øvrige eksterne kommunikation.

Er din afdeling gearet til nutidens kommunikation?

Derfor er det ikke længere nok at se investor relations som værende en separat finansiel funktion, som kun kommunikerer til investorerne. Derimod er IR og dens budskaber en integreret del af den overordnede corporate communication, hvor offentliggjorte meddelelser fra IR påvirker andre eksterne stakeholdere ligesom virksomhedens øvrige meddelelser vil påvirke dine investorer. Er du og din IR afdeling gearet til det?

Tema: Investor Kommunikation

Dette blogindlæg er skrevet på baggrund af teori, data og interviews indsamlet i forbindelse med mit speciale om strategisk kommunikation og relationsdannelse med investorer. Vil du læse mere om mit speciale og artikler udgivet i den forbindelse, så kan du kigge nærmere på disse blogindlæg:

Den gode investor relation – Introduktion til specialet

Fremtidens investor kommunikation

Investor relations – en kommunikativ hybrid

Er du interesseret i, at gå mere i dybden med emnet eller få de bagvedliggende kilder for blogindlægget, så kontakt mig endelig.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *