Uden at være bevidst om det, opbygger vi relationer med de mennesker vi møder. Nogle stoler man hurtigere på end andre, og nogle ender man aldrig helt med at stole på. At danne tillidsfulde relationer på arbejdspladsen og i livet er vigtigt for os mennesker, fordi det skaber tryghed og hjælper os til at arbejde bedre og mere effektivt, fordi vi stoler på de mennesker vi arbejder sammen med. Men de færreste af os, er bevidste om, hvordan vi danner relationer til hinanden, og hvilken proces vi går igennem, for at danne tillidsfulde relationer. Dette er ellers ganske nyttigt for os at forstå, så vi bevidst kan arbejde med at danne mere stabile og tillidsfulde relationer. Derfor vil jeg gå i dybden med de fire faser af relationsopbygning. Så du kan blive klogere på, hvordan du danner en stabil relation.

De fire faser i relationsopbygning

Ifølge Harvard professoren John Gabarro er det at opbygge tillid en proces, hvori de involverede parter gennemgår fire forskellige trin fra indledende møde til en fælles forståelse for hinanden er skabt. Disse fire faser vil jeg gennemgå herunder, så du kan få et indblik i, hvad der sker igennem dem.

Trin 1 – Det indledende møde:

I det indledende møde udvikler I et gensidigt indtryk af hinanden. I denne fase orienterer I jer begge om, hvem den anden er, hvad han/hun er for en person på arbejdet og personligt. Dette stadie gennemgår I typisk, når der, eksempelvis, kommer en ny kollega på arbejdspladsen eller når du mødes med nye kunder og I møder hinanden for første gang.

Trin 2 – Forståelsen for hinandens præferencer udvikles: 

Den nye kollega er ved at falde til på arbejdspladsen, og I bliver langsomt mere og mere komfortable i relationen til hinanden i takt med, at I arbejder sammen og taler sammen henover frokosten. Du oplever også, at I begge åbner stille og roligt op, når I mødes ved kaffemaskinen. Herigennem lærer I hinandens kommunikative præferencer, og I bliver bedre til at kommunikere sammen og forstå hinanden, hvilket gavner jeres arbejdsrelation, da du begynder at forstå, hvordan din kollega forstår opgaverne og tilgår dem.

Trin 3 – Indflydelse og grænser testes:

Med tiden begynder I bevidst og ubevidst at teste hinandens tillid og indflydelse på hinanden. Dette gør I, når I hjælper hinanden og anerkender jeres afhængighed af hinanden i forhold til at samarbejde om at udføre arbejdsopgaver. I den forbindelse lærer du, hvorvidt du kan stole på, at din kollega forstår dig, hjælper dig og leverer arbejdet til den aftalte tid. I bund og grund er denne fase én lang indbyrdes forventningsafstemning, hvor I begge udvikler jeres egne forståelser af, hvad I kan forvente af hinanden, og hvor meget I er villige til at anerkende hinanden og indgå i en tillidsrelation.

Trin 4 – Den interpersonelle kontrakt: 

I det fjerde og sidste trin, har I udviklet en realistisk forståelse for relationens styrker og svagheder, I oplever derigennem, at I har indflydelse på hinanden og tager imod hinandens feedback og input til arbejdsopgaverne. Gabarro kalder dette sidste stadie for udviklingen af en interpersonel kontrakt. Ja, en kontrakt mellem to mennesker om deres indbyrdes relation. Det er dog ikke en kontrakt der er skrevet ned, men derimod en ubevidst kontrakt hvori I begge har en forståelse for hinanden og jeres relation.

Hvor længe tager det skabe en stabil relation?

18 måneder er svaret ifølge Gabarro. Ja, det virker som en langsommelig proces. Men sandheden er, at hvis I skynder jer igennem faserne og ikke får testet jeres relation på flere måder, så får I ikke en dybdegående forståelse for hinanden og jeres præferencer. Dette vil resultere i, en ustabil og ineffektiv relationsopbygning. Derfor bør du også aktivt arbejde med at få forventningsafstemt jeres relation igennem faserne, så du bevidst får arbejdet med forståelsen for hinanden, så I udvikler et dybdegående kendskab og i sidste ende en stabil relation.

Det interessante ved de her faser er, at alle former for relationsdannelse går gennem dem. Vi er bare sjældent bevidste om det. Selvom Gabarro har fundet frem til, at det tager cirka 18 måneder at skabe en stabil arbejdsrelation, så er det altså svært at sætte konkret tid på, hvor lang tid det tager at opbygge relationer, da det er meget person og kontekst-afhængigt. For nogle kan alle faserne klares på en bytur eller to, og andre gange tager det flere års samarbejde på arbejdspladsen før relationen er stabil. Og ja, nogle relationer når aldrig rigtig til stadie 4. Dertil skal du tage højde for, at hvis du sideløbende foretager handlinger som kan have en negativ effekt på relationsopbygningen, så forsvinder den opbyggede tillid hurtigt igen. Derudover skal du selvfølgelig også tage højde for, at dine kollegers forudindtagede tillidsniveau kan variere, baseret på tidligere erfaringer og deres personligheder. Nogle åbner hurtigt op og stoler nemt på folk, hvorimod andre har sværere ved at stole på folk og tager derfor længere tid om at åbne op. Men uanset hvilken type de er, vil I altid gennemgå de ovenstående fire faser.

At danne relationer er som sagt afgørende for os alle sammen, afgørende for venskaber, vores evne til at sælge, vores evne til at arbejde sammen med kollegaer og derved også til at performe godt på arbejdspladsen. Gabarros fire faser giver dig et indblik i, hvordan du kan arbejde bevidst med at udvikle dine relationer igennem disse faser, så du kan klare dig endnu bedre i de forskellige sociale kontekster du befinder dig i. Så held og lykke, og gå ud og opbyg stabile og effektive relationer på din arbejdsplads. Du bliver glad for det!

Tema: Strategisk relationsopbygning

Dette blogindlæg er skrevet på baggrund af teori, data og interviews indsamlet i forbindelse med mit speciale om strategisk kommunikation og relationsopbygning med investorer. Vil du læse mere om mit speciale og artikler udgivet i den forbindelse så se nærmere på dette blogindlæg:

Den gode investor relation – Introduktion til specialet.

Sådan opbygger du investorernes tillid

Få loyale investorer med den rette kommunikation

Er du interesseret i at gå mere i dybden med emnet eller få de bagvedliggende kilder for blogindlægget så kontakt mig endelig.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *