• Når aktiekursen rammes af inkonsistent kommunikation

  I en tid hvor Facebook, LinkedIn og Twitter er en del af vores alle sammens hverdag, er der ikke langt fra, at en nyhed kan tage en drejning eller et internt memo kan slippe ud og ramme medierne. Denne udvikling skaber gigantiske udfordringer for virksomhederne, da de ikke længere kan arbejde med fragmenteret kommunikation på forskellige kanaler eller have ansatte, der kommer med tilfældige udtalelser, som havner i pressen. Nyheder som oprindeligt ikke var ment til investorer, eller var ment til en niche målgruppe eller politiske holdninger kan nu hurtigt blive læst af investorer og resultere i undren og i værste fald i mistillid til organisationens ledelse og dermed også et potentielt salg af aktier. Virksomheder skal være gearet til de udfordringer som digitaliseret kommunikation skaber i et samfund hvor nyheder spredes som en steppebrand og kan vinkles og drejes for at skabe overskrifter.   Når budskaber ikke skulle ende i international finanspresse Igennem mit speciale om Investor Relations kommunikation er digitaliseringen af kommunikation dukket op gang på gang, og jeg har diskuteret det med flere af mine interviewdeltagere. Jeg har derfor spurgt de fleste af mine interview-deltagere om hvordan generel corporate communication påvirker virksomhedernes investorer. Overraskende nok har enkle ikke

  Read more...
 • Fremtidens investor kommunikation

  Med en hurtigt udviklende verden, både digitalt og finansielt, kan det være svært at spå om fremtiden. Men jeg vil dog alligevel gøre et forsøg på at gå i dybden med fremtidens investor kommunikation. Eller det vil sige, at jeg i løbet af min specialeproces har udspurgt 12 professionelle, der arbejder med Investor Relations i børsnoterede selskaber om deres bud på hvad fremtiden byder på. Baseret på dette har jeg udarbejdet 6 tendenser, som kommer til at have en stor indflydelse på det kommende arbejde med investor relations. Under hvert interview har jeg spurgt ind til, hvordan de tror, at Investor Relations funktionen og investor kommunikation udvikler sig de kommende år. Svarene har været forskellige og har i høj grad været formet af den pågældende virksomhed de arbejder i, hvor lang tid de har arbejdet med faget og deres faglige perspektiver. Det vil jeg gøre mit bedste for at berige dig med her. Tendens 1: Investor Relations som corporate storytelling Tendens 2: Digitalisering og relationsdannelse via virtuelle rum Tendens 3: Skær igennem muren af information Tendens 4: Relationer bliver vigtigere Tendens 5: Reguleringer, reguleringer, reguleringer Tendens 6: CSR og sustainability   Tendens 1: Investor Relations som Corporate Storytelling Alle kan

  Read more...
 • Når investorloyalitet skaber resultater: investorens fem loyalitetsstadier

  Ingen investorer er ens, ligesom du og jeg ikke er ens. Hverken i forhold til valget af tøj, yndlingsserier eller vores loyalitet over for vores venner eller de produkter vi køber. Det samme gælder for individuelle investorers forhold til virksomhederne de investerer i. Derfor kan du heller ikke behandle alle investorer ens ved at kommunikere igennem en klassisk omgang masse-kommunikation. Masse-kommunikation tager nemlig ikke højde for de individuelle investorers præferencer og relation til virksomheden. I så fald er sandsynligheden for, at dine investorer føler sig overset ret stor, hvilket hurtigt kan udvikle sig til mangel på interesse for din virksomhed og dens aktie. Du skal derfor være bevidst om dine investorers relation til virksomheden og arbejde med den igennem handlinger og kommunikation, på denne måde kan du opbygge investorloyalitet.   Den gode investor relation En god relation til en investor kan være med til at give de investor relations-ansvarlige vigtige input og feedback på strategiske retninger og forretningsmæssige udfordringer. Eksempelvis brugte en af mine interview-deltagere til specialet [link], relationen til investorerne til at få input på potentielle løsningsforslag til ændringer, som de skulle foretage sig grundet ny lovgivning. Dette gav ham vigtig feedback, da investorerne kunne fortælle, hvilken løsning de

  Read more...
 • Sådan får du stabile relationer

  Uden at være bevidst om det, opbygger vi relationer med de mennesker vi møder. Nogle stoler man hurtigere på end andre, og nogle ender man aldrig helt med at stole på. At danne tillidsfulde relationer på arbejdspladsen og i livet er vigtigt for os mennesker, fordi det skaber tryghed og hjælper os til at arbejde bedre og mere effektivt, fordi vi stoler på de mennesker vi arbejder sammen med. Men de færreste af os, er bevidste om, hvordan vi danner relationer til hinanden, og hvilken proces vi går igennem, for at danne tillidsfulde relationer. Dette er ellers ganske nyttigt for os at forstå, så vi bevidst kan arbejde med at danne mere stabile og tillidsfulde relationer. Derfor vil jeg gå i dybden med de fire faser af relationsopbygning. Så du kan blive klogere på, hvordan du danner en stabil relation.   De fire faser i relationsopbygning Ifølge Harvard professoren John Gabarro er det at opbygge tillid en proces, hvori de involverede parter gennemgår fire forskellige trin fra indledende møde til en fælles forståelse for hinanden er skabt. Disse fire faser vil jeg gennemgå herunder, så du kan få et indblik i, hvad der sker igennem dem.   Trin 1 –

  Read more...
 • Sådan opbygger du dine investorers tillid

  Tillid, relationer og hyggesnak. Sådan nogle bløde ting som kun en kommunikatør tænker skaber værdi ikke? Men når du investerer, så investerer du i fremtiden, dermed også i noget usikkert. Derfor er investorens tro på dig og din virksomhed afgørende for, om han vil investere eller ej. Denne tro er i høj grad bygget på investorens tillid til dig, ledelsen og virksomheden. Relationsdannelse og tillidsopbygning er derfor et bærende element i investeringsbeslutningerne. Derfor er det vigtigt for investor relations-professionelle (IR) at arbejde med at danne tillidsfulde relationer til deres investorer. Dette vil nemlig skabe loyale investorer. For at det kan lade sig gøre, skal du forstå hvad relationsdannelse og tillidsopbygning med investorer faktisk er. Derfor får du her min koncentrerede bouillonterning, som består af et sammenkog af årtiers studier og teoretikere. Læs mere om hvordan du får loyale investorer her.   Hvordan opbygger jeg tillid? Det store spørgsmål bliver så: hvordan skaber vi tillid i relationen til investoren? Det har den gode hollænder Frédériqué Six et bud på. Hendes forskning er endt ud i en større model med fem hovedfaktorer og 19 handlinger som du skal foretage dig for at opbygge dine investorers tillid til dig (Se modellen i bunden

  Read more...
 • Få loyale investorer med den rette kommunikation

  Investorer er dygtige og intelligente mennesker. Derfor betyder relationer intet for dem, når de vurderer hvorvidt de vil investere. Så snart de taber penge på investeringen sælger de – eller gør de? Ikke nødvendigvis. Beslutningen om en investering er meget mere end bare tal. At investere handler nemlig i høj grad om at investere i fremtiden – i noget usikkert. Men hvorfor investerer man så, når det er så usikkert? Fordi man tror på, at man kan tjene penge. Den tro er i høj grad bygget på investorens opfattelse af ledelsens track record og ikke mindst dens troværdighed og den tiltro, som investoren har opbygget til ledelsen gennem relationen. Det er igennem arbejdet med at opbygge tillid og troværdighed, at du kan skabe loyale investorer.   Jamen, investorer tager da rationelle beslutninger? Sandheden er, at vi sjældent tager helt rationelle beslutninger. Ifølge forskeren Alexander Laskin består mere end 50% af investorens investeringsbeslutning af “uhåndgribelige” faktorer. Disse faktorer består blandt andet af investorens opfattelse af CEO’ens integritet, ledelsesmetoder og vision for virksomheden. Hertil kommer investorens relation til CEO’en og de investor relations-professionelle (IR). Faktisk henviser flere studier til kommunikation og relationer som værende afgørende for om investeringen bliver kortsigtet eller langsigtet. Dette

  Read more...
 • Investor Relations – en kommunikativ hybrid

  Watch out – nu bliver det nørdet! Nu skal vi nemlig tale om, hvad Investor Relations egentlig er og hvilken teoretisk baggrund det læner sig op af. Sandheden er nemlig, at det kan teoretikerne ikke blive enige om. Samme uenighed er der også blandt virksomhederne, når det kommer til den organisatoriske placering af afdelingerne. Her varierer den fysiske placering af funktionen fra kommunikation til finans og forretningsudvikling. Dertil kommer, at mange af de investor relations-professionelle jeg har talt med også definerer funktionen som værende enten en kommunikationsfunktion, public relations, forretningsstrategisk funktion eller en finansiel funktion. Det kan virke lidt spøjst og forvirrende, at vi ikke rigtig kan blive enige om, hvad Investor Relations (IR) egentlig er. Så lad os se nærmere på de forskellige teoretiske baggrunde og fordelene ved hver deres perspektiver. IR som en corporate communication funktion Corporate communications som funktion defineres blandt teoretikere som en strategisk ledelsesmæssig proces, der indebærer kommunikation på tværs af medier og målgrupper.  Målet er, at skabe fordele for både virksomheden og modtageren igennem kommunikation. På den måde kan virksomheder blandt andet udvikle en konkurrencemæssig fordel. Ud fra et corporate communications perspektiv bliver investor relations anset som værende et vigtigt redskab til at drive

  Read more...

Back to Top